По завршувањето на првиот уписен рок на ФИНКИ, за сметка на рангираните пријавени кандидати кои не донесоа документи за запишување, останаа слободни места за вториот уписен рок на повеќето насоки и тоа:

 
Насока Државна Кофинансирање
СИИС 0 41
SEIS 0 28
ПИТ 0 4
ИМБ 20 70
КИ 50 70
КН 4 70
КЕ 16 0

 

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во учебната 2020/2021 година

 

0