Во петок ( 30.03.2018) нема да работи студентска служба поради промоција на дипломирани студенти.