Објавен е распоред на втори парцијални испити во летниот семестар. Истиот може да го видите на огласна табла.