Објавен е распоред на први парцијални испити во зимски семестар. Истиот може да го видите на огласна табла.