Почитувани,

 

На ден 09.04.2020 (четврток) од 16:40 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Ален Станков со наслов "Платформа за автоматизирана евалуација на веб апликации со користење на Docker контејнери".

 

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.