Почитувани,

На ден 08.05.2020 (петок) од 17:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Симона Митреска со наслов "Опис на техники за тестирање за веб апликации”.
Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.