Почитувани,

На ден 18.05.2020 (понеделник) од 18:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Филип Калковалиев со наслов "Chatbot апликација со користење на Microsoft Azure платформата” со следнава комисија: проф. Ристе Стојанов, проф. Костадин Мишев и проф. Димитар Трајанов (ментор).

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.