Почитувани,

На ден 12.05.2020 (вторник) од 10:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Кристијан Петковски со наслов "Програма на e-жителство (дел од е-Естонија) ”

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.