Почитувани,

На ден 21.05.2020 (четврток) од 12:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Вилијан Монев со наслов "Дизајн на агент-играч за играта Connect4 базиран на учење со потикнување ".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.