Почитувани,

На ден 26.05.2020 (вторник) од 13:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Ангелина Маркова со наслов "Алатки за проектен менаџмент и нивна примена кај агилните методологии".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк , лозинка: 9A7xnC