Почитувани,

На ден 26.05.2020 (вторник) од 15:30 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Филип Симоновски со наслов „Систем за теренско работење со користење на Progressive Web App".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк , лозинка: 123