Почитувани,

На ден 14.04.2020 (вторник) од 17:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Каљтрин Исмаили со наслов "Мобилна апликација за рационализација на употребата на сопствените превозни средства во сообраќајот како поттик на зачувување на еколошката средина".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.