Почитувани,

На ден 04.06.2020 (четврток) од 11:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Мартин Јосифовски со наслов „Веб апликација за објавување на огласи за автомобили".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк , лозинка: 123