Почитувани,

На ден 04.06.2020 (четврток) од 11:45 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Дарио Марковски со наслов „Metricity - Запознај го својот клиент".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк , лозинка: 123