Почитувани,

На ден 04.06.2020 (четврток) од 12:30 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Петар Великов со наслов „Менаџирање на систем за компетитивно програмирање со Docker и Kubernetes ".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк , лозинка: 123