Почитувани,

На ден 08.06.2020 (понеделник) од 11:30 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Ангела Климоска со наслов „Споредбена анализа на Amazon Web Services и Microsoft Azure ".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.

лозинка: 5L3rTz