Почитувани,

На ден 11.06.2020 (четврток) од 16:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Сара Зеќо со наслов

„ Користење на Metaspolit за анализа на безбедност на системи ".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.