Почитувани,
На ден 09.06.2020 (вторник) од 12:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломската работа на студентот Ивана Димитровска со наслов "Веб платформа за управување со бизнис процес за откуп". Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.