Почитувани,

На ден 09.06.2020 (вторник) од 13:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломската работа на студентот Мирко Славковски со наслов "Веб аплкација за менаџирање на работата на хотел". Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.