Почитувани,

На ден 14.07.2020 (вторник) од 19:30 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Борче Велков со наслов „Веб апликација за пребарување и преглед на информации за филмови од повеќе извори ".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.