Почитувани,

На ден 15.04.2020 (среда)е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентите:

  • Марија Спасовска, 17:00ч  линк  лозинка 8hPegF
  • Марија Давчевска, 17:45ч линк   лозинка 8fVSb7

На ден 16.04.2020 (четврток)е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентите:

  • Карамети Нида, 17:00ч  линк   лозинка 5Vie29
  • Ирена Суклоска, 17:45ч   линк   лозинка 1LdFsa

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи.