Почитувани,

 
На ден 17.07.2020 (петок) од 13:30 е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Тијана Лазарова со наслов „Веб апликација за динамичко прикажување на туристички содржини".
 

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк