Почитувани,

 
На ден 17.07.2020 (петок) од 12:30 е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Елена Настевска со наслов „Апликација за поврзување на доктори и пациенти".
 

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк