Почитувани,

На ден 14.07.2020 (вторник) од 11:30 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Софија Шишевска со наслов „Преглед на техники и алатки за процесирање на аудио сигнали".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи.

Meeting ID: 962 5107 3964 Password: 5j29Qg