Почитувани,

 
На ден 17.07.2020 (петок) од 12:00 е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Александар Стојаноски со наслов „Веб апликација за online продажба на полиси за осигурувањe".
 

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк