Почитувани,

 

На ден 17.07.2020 (петок) од 12:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Живкица Ивановска со наслов "Машинско учење во криптографија".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.