Почитувани,
 
На ден 17.07.2020 (петок) од 12:30 е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Огнен Ѓоргиевски со наслов „Техники за одржување и еволуција на затекнат код“.
 
Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.