Почитувани,
 
На ден 09.09.2020 (среда) од 16:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Александар Ѓоргиевски со наслов "Платформа за психолошка поддршка на граѓаните".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.