Почитувани,
 
На ден 10.09.2020 (четврток) од 10:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Филип Маркоски со наслов "Sentiment Analysis in Twitter Data with Graph Structures and Deep Learning".
Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.