Почитувани,

На ден 04.05.2020 (понеделник) од 17:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Андреј Илиевски со наслов "Обработка на текст од кратки биографии напишани на македонски и англиски јазик".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.