Почитувани,

На ден 06.05.2020 (среда) од 16:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Никола Калковалиев со наслов "Учење кај автономно возило со користење на конволуциска невронска мрежа".
Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.

На ден 07.05.2020 (четврток) од 11:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Стојанче Ќировски со наслов "Подем на интернет инфраструктурата во мултимедијалните мрежи". Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.