Почитувани,

 

На ден 12.06.2020 (петок) од 17:00 часот е закажана јавна одбрана на магистерската работа на Ненад Анчев со наслов "Адаптивни модели за симулација на аерозагадување".

 

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк