Резервирајте го датумот!

26 април, со почеток во 12.00 ќе се одржи првата онлајн рунда CodeFu 2020!

Доколку сеуште не сте регистрирани, може да го направите тоа на следниот линк: https://codefu.mk/register.html

 

1