Студентска служба
Просториите на Студентската служба на ФИНКИ се наоѓаат спроти кабинет 117. 
Студентската служба е достапна за студентите секој работен ден, во период од 09:00 - 12:00 часот. 
Информации за референтите кои работат во студентската служба можете да најдете на следниот линк
Контакт
Телефон: 02/3088-292
                 02/3162-078