Рокот за упис на зимскиот семестар се продолжува до 27.09.2018 г. (четврток). Рокот за поднесување на молби на системот molbi.finki.ukim.mk се продолжува до четврток, 27.09.2018 до 23:59 часот. Продолжувањето на рокот се однесува на следните видови на молби:

 

Запишување на предмет без исполнет предуслов

Запишување на повеќе од 35 кредити

Молба за плаќање на рати