Магистерски студии

Актуелни студиски програми од втор циклус на ФИНКИ од 2016 година (3+1+1)

Актуелни студиски програми од втор циклус на ФИНКИ од 2016 година (4+1)