Дипломски/магистерски одбрани

Име и презиме Наслов Датум Линк
Мартин Бојмалиев Изработка на друштвена апликација за натпревар во знаење со помош на Flutter 13.04.2021 - 14:00
Мирослав Гроздановски Веб платформа за електронско потпишување договори 13.04.2021 - 09:00
Мартин Пешовски Collaborative consultation: Веб апликација за консултантство и соработка помеѓу програмери 12.04.2021 - 14:00
Верица Јанаќева Софтверски алатки кои ги користат регрутерите 09.04.2021 - 18:00
Милијана Пешиќ Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Duolingo 09.04.2021 - 17:30
Ивана Сребренова CI-CS-CD Pipeline Automation со Atlassian алатките Bitbucket и Bamboo 09.04.2021 - 17:00
Гоце Пачемски Алатки за Continuous Integration-Continuous Delivery- Continuous Deployment Pipeline Automation 09.04.2021 - 16:30
Борче Блажевски Анализа на иновациите, бизнис моделот и примената на ИКТ во Мастеркард 09.04.2021 - 16:00
Сани Јовановска Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Target Corporation 09.04.2021 - 15:30
Јована Кузмановска ERP систем Dynamic Nav-Модули и функции 09.04.2021 - 15:00
Ангела Мургоска Веб апликација за студентски распоред на часови 09.04.2021 - 14:00
Бојан Богдановиќ Развивање и анализа на модели за рано предвидување на Алцхајмеровата болест (AD) 09.04.2021 - 13:30
Тамара Ѓоргиева Безбедност кај бази на податоци - закани и превенција 09.04.2021 - 13:00
Христина Митрова Модели за детекција на измами во здравствено осигурување 09.04.2021 - 12:30
Магдалена Стошиќ Десктоп апликација за испитен центар 09.04.2021 - 12:00
Димитар Рабаџиски Современа архитектура на системи за деловна интелигенција 09.04.2021 - 11:45
Кристина Груевска Мануелно наспроти автоматско тестирање, опис на Data Driven framework и Test Complete околина 09.04.2021 - 10:30
Софија Михаилова Визуелен распоред за деца со аутизам 09.04.2021 - 10:00
Теодора Николовска Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Џонсон и Џонсон 09.04.2021 - 10:00
Сара Коцева Примена на Интернет на нештата во медицината 09.04.2021 - 09:30