Дипломски/магистерски одбрани

Име и презиме Наслов Датум Линк
Артан Салиу Подобрување на безбедноста на оперативните системи со користење на криптографски модули 24.04.2023 - 10:00
Иван Јелиќ Компаративна евалуација на програмски јазици за развој на back-end веб апликации 10.04.2023 - 14:00
Ема Стаменковска Анализа на напади на лозинки и нивна практична примена 30.03.2023 - 10:00
Игор Јакимовски Системи за деловно разузнавање за мали и средни претпријатија - анализа за архитектурата и функционалните карактеристики 15.02.2023 - 12:00
Стојанчо Туџарски Оработка на EKG сигнали со методи на машинско учење 06.02.2023 - 12:00
Фросина Илиевска Анализа и компаративна евалуација на front-end технологии за развој на веб апликации 11.01.2023 - 14:00
Милена Ѓорѓиевска Перушеска Примена на машинско учење во системите за детекција на напади 29.12.2022 - 14:00
Елизабета Георгиевска Е-образование – примена на ИКТ и интернет во образованието 29.12.2022 - 12:15
Ева Спировска Post covid depression prediction using twitter data 29.12.2022 - 10:00
Лина Лумбуровска Имплементација и анализа на нов систем за електронско гласање врз основа на технологија на блок-вериги 29.12.2022 - 10:00
Ана Матеска Веб апликација за менаџирање на лични финансии 29.12.2022 - 09:00
Христијан Пешов Сентимент анализа во финансии со користење на лексикон создаден со модели на Објаснето Машинско Учење 28.12.2022 - 17:00
Дарко Ристевски Апликација за унапредување на работата во угостителски објекти 23.12.2022 - 14:00
Мартин Врангаловски Предвидување и анализа на цената на електрична енергија на берзата​ Hupx со користење на модели од машинско учење 23.12.2022 - 10:30
Филип Петрушевски Компаративна анализа на алатки за тестирање перформанси на веб апликации 21.12.2022 - 13:00
Филип Димовски Тестирање на софтвер развиван користејќи Agile методологии 09.12.2022 - 14:00
Јована Добрева Учење на репрезентација на болестите преку електронски медицински записи 01.12.2022 - 12:00
Емилија Петреска Samsung, бизнис модел и иновации 18.11.2022 - 18:00
Гораст Ангеловски Evaluation of a graph-based recommender system 18.11.2022 - 13:00
Зорица Коцева Мултимодална фузија со длабоки невронски мрежи наменета за комуникација на македонски јазик во роботски системи 18.11.2022 - 12:00