Дипломски/магистерски одбрани

Име и презиме Наслов Датум Линк
Слободан Клетников Платформа за продавање на земјоделски производи 25.01.2021 - 14:00
Нино Цветаноски Употреба на алатки за визуелизација на податоци во софтверски решенија 22.01.2021 - 14:00
Ивана Суклоска Изработка на multi-vendor / e-commercе решение за мали маалски продавници 20.01.2021 - 11:00
Игор Костески Веб платформа за алтернативен туризам 18.01.2021 - 10:00
Ана Марија Тиловска Автоматизација и оркестрација на мрежи со помош на Cisco NSO 14.01.2021 - 17:00
Ивана Кичева Апликација за биро за мигранти 13.01.2021 - 13:00
Викторија Велиновска "Учиме со Нао" - Aпликација за деца со Аутизам 13.01.2021 - 12:00
Тина Чурлиновска Модели на зрелост на агилни технологии за развој на софтвер 11.01.2021 - 11:00
Аделаида Ивановиќ Стојановска Индикатори и ефективни методи за успешно управување со ИТ проекти 04.01.2021 - 14:30
Александар Ивановски Организациски редизајн во продуктно- ориентирана софтверска компанија 04.01.2021 - 12:30
Теодора Чижбановска Гејмификација за зголемена општествена одговорност на претпријатија и поединците во Македонија 04.01.2021 - 10:30
Дарко Ромовски ProblemSolver: Платформа за подршка на решавање на проблеми 30.12.2020 - 15:00
Мартин Самарџиев Веб страна за велосипедизам 30.12.2020 - 14:00
Мирче Тошевски Системи за следење на возила 30.12.2020 - 10:00
Милена Стојчевиќ Spotify како платформа за промоција на млади артисти, бизнис модел и општествена одговорност 29.12.2020 - 18:30
Тамара Јовевска Гејминг индустрија и фантази фудбал – Европа наспроти Северна Америка 29.12.2020 - 17:45
Христијан Стефанов Анализа на иновацијата, бизнис моделот и начин на примена на ИКТ во Sony 29.12.2020 - 17:00
Дарко Ристовски Анализа на софтверските решенија и начин на примена при менаџирање во индустријата за забава 28.12.2020 - 14:00
Матеј Богданоски Имплементација на систем кој ќе генерира динамички форми за анкетирање со употреба на Reactive Design Patterns 25.12.2020 - 15:15
Елизабета Петревска Развој на платформа за игри за аутистични деца 25.12.2020 - 11:00