Дипломски/магистерски одбрани

Име и презиме Наслов Датум Линк
Ѓорѓи Камчев Планирање на ИТ системи со висока достапност и доверливост 07.07.2022 - 10:00
Сандра Тренеска Автоматско боење на црно-бели слики со примена на генеративни спротивставени мрежи 30.06.2022 - 09:00
Никола Ѓорѓиевски Автоматизација на избор на хиперпараметри за невронска мрежа засновано на учење со поттикнување 29.06.2022 - 13:00
Радица Божиноска Технологијата во борбата против пандемијата на Ковид-19 28.06.2022 - 10:30
Никола Палевски Андроид апликација за водење лични финансии 28.06.2022 - 10:00
Сара Беличоска Криптовалути и крипто култура низ светот и во Македонија 28.06.2022 - 09:30
Симона Николоска Споредба на иновацијата, бизнис моделот и начинот на примена на ИКТ помеѓу Samsung и Tencent 28.06.2022 - 09:00
Верица Кордоска Elasticsearch, Logstash, Kibana - ELK Stack 23.06.2022 - 11:00
Симона Димитријеска Улогата на културните разлики во значењето и користењето на UI&UX 17.06.2022 - 13:00
Филип Михајлов Мобилна апликација за туристички рути 17.06.2022 - 12:00
Емилија Радоешка Паметни системи за безбедност и автоматизација на домот 13.06.2022 - 11:30
Јован Димовски Веб апликација за изнајмување на автомобили 09.06.2022 - 11:00
Андреј Зафировски Веб апликација - фитнес водич 07.06.2022 - 14:30
Симон Панковски Веб платформа за е-трговија со 3Д модели и графички илустрации 07.06.2022 - 14:00
Јасмина Стоименова Веб апликација за болница 07.06.2022 - 10:00
Никола Костов Споредба на методологии за развој на софтвер 07.06.2022 - 09:30
Софија Петроска Ефективно управување на виртуелни тимови 06.06.2022 - 11:00
Петар Јончески Клиент за техничка поддршка во реално време со аугментирана реалност 27.05.2022 - 12:00
Марио Младеновиќ Онлајн обложувалница 25.05.2022 - 11:00
Ангела Кралевска Drug Repurposing for Covid-19 13.05.2022 - 11:00