Дипломски/магистерски одбрани

Име и презиме Наслов Датум Линк
Раде Вигњевиќ Мултиплатформска мобилна социјална мрежа 11.06.2021 - 10:00
Мартин Поповски Sport Organizer - Веб апликација за организација на спортски тимови 03.06.2021 - 18:00
Александар Митревски Класификација на софтверски побарувања со алгоритми за машинско учење 01.06.2021 - 11:00
Наташа Нетковска Лематизатор на македонскиот јазик 25.05.2021 - 14:00
Јован Богоески Машински превод со помош на длабоко учење: Споредба и евалуација на алгоритми за декодирање 21.05.2021 - 11:00
Петар Пенков Веб апликација за организирање и следење на физичката активност 18.05.2021 - 14:45
Стефанија Трајкова Платформа за креирање и споделување на настани 18.05.2021 - 14:15
Ангел Ѓузелов StuddyBud – едукативна веб платформа 18.05.2021 - 13:30
Моника Лазаревска Календар за настани 18.05.2021 - 13:00
Кристина Андоновска Веб апликација за преглед на книги 14.05.2021 - 12:30
Благоја Димовски Асинхроното програмирање во С# 14.05.2021 - 12:00
Стефан Пешевски Креирање рамка за автоматизирано тестирање на софтверско решение 12.05.2021 - 15:00
Петар Ристевски Microsoft Power Bi платформата и нејзината важност во Data Science 12.05.2021 - 14:30
Мирјана Илиева ИКТ во креативните индустрии: ИКТ како дел од архитектонската индустрија 12.05.2021 - 14:00
Викторија Лазарова Salesforce IoT 12.05.2021 - 13:30
Петар Бадалоски Софтвер за управување со проекти 12.05.2021 - 13:00
Ана Манојловска ИТ компанија со дисперзирани тимови 11.05.2021 - 13:30
Маја Арсевска Поставување цели и мерење перформанси во ИТ индустријата 11.05.2021 - 12:00
Росица Поп- Костова BDD тестирање на електронска продавница со користење на алатката Cucumber и програмскиот јазик Gherkin 06.05.2021 - 11:00
Адриан Чолак Систем за ефикасно чување и процесирање на податоци од временски серии 27.04.2021 - 18:30