Центарот за компјутерска обука, СЕМОС Едукација, нуди last minute понуда за стипендии за студентите на ФИНКИ за дел од своите курсеви. СЕМОС обезбедува ограничен број на места за обуките кои ќе започнат во наредниот период, по цени кои се значително помали од вообичаените и кои не можат да се добијат по ниедна друга основа.

Заинтересираните кандидати за курсевите треба да испратат мејл наblagica.blazeska@semos.com.mk или да се пријават преку веб страната на СЕМОС Едукација.

Листа на курсеви за кои студентите на ФИНКИ можат да добијат попуст може да ја преземете тука.

1