Во периодот 7-ми до 9-ти април 2017 година ќе се одржи 14-тата Конференција за информатика и информатички технологии - CIIT 2017, во организација на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во рамки на Конференцијата ќе се одржи специјална студентска сесија на која ќе бидат презентирани најдобрите студентски трудови и проекти кои ќе бидат одбрани од комисијата за студентски проекти. Дополнителни информации во врска со конференцијата се достапни на веб-локацијата на конференцијата. Официјалниот јазик за комуникација на конференцијата е англиски јазик поради меѓународната природа на конференцијата.

_mg_9925_sm.png

0