Објавен е конечен распоред на првите парцијални испити за летниот семестар за академската 2016/2017 година. Распоредот можете да го најдете на Огласна табла.