Почитувани,

На 30-ти март 2017 година, со почеток во 10.00 часот, во Драмски театар Скопје, ќе се одржи свечено доделување на дипломи на сите дипломирани и магистрирани студенти од 2016-та година, како и  награди и пофалници за студентите кои во учебната 2015/16 година ја завршиле со успех 9.5 и над 9.5.

Присуството на настанот за наградените студенти е задолжително.

Завршиле I студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 60 кредити

Индекс

Презиме

Име

Насока

Кредити

Просек

151038

Домазетоски

Виктор

КНИ

60

10,00

151003

Јанчевски

Андреј

КНИ

60

10,00

151101

Ламески

Јане

КНИ

60

10,00

151002

Митров

Горан

КНИ

60

10,00

151502

Стеваноски

Божидар

КНИА

60

10,00

151007

Бошковска

Мартина

КНИ

60

9,90

151005

Божиноска

Александра

КНИ

60

9,80

151012

Деспотовски

Александар

КНИ

60

9,80

151024

Клинчаров

Душко

КНИ

60

9,80

151013

Калајџиески

Јован

КНИ

60

9,60

151008

Михајловска

Ива

КНИ

60

9,60

151072

Спасев

Влатко

КНИ

60

9,60

151015

Стојановски

Зафир

КНИ

60

9,60

152001

Ќорвезироски

Војдан

МТ

60

9,60

155003

Јордева

Теодора

ИКИ

60

9,50

 

 

Завршиле II студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 120 кредити

Индекс

Презиме

Име

Насока

Кредити

Просек

141031

Јосифоски

Мартин

КНИ

120

9,90

141254

Јофче

Наси

КНИ

120

9,55

141032

Коруноски

Младен

КНИ

132

9,95

141030

Миленкоски

Мартин

КНИ

120

10,00

141080

Митревски

Благој

КНИ

120

10,00

 

 

Завршиле III студиска година со просек 9.5 и над 9.5 и освоиле најмалку 160 кредити

Индекс

Презиме

Име

Насока

Кредити

Просек

131047

Ангеловски

Дамјан

КНИ

168

9,75

131502

Ѓорѓевски

Дарио

КНИА

174

10

131505

Тонковиќ

Петар

КНИА

174

10

 

Забелешки по однос на објавената листа, студентите може да доставуваат до 27.03.2017 година во Службата за студентски прашања од 09:00 до 12:00 h.

Скопје, 22.03.2017 год.

Деканат на ФИНКИ