Лабораторијата за социјални иновации - СмартАп во склоп на конференцијата “Квалитетно образование за раст, остварувања и подобра иднина (“Quality Education for Growth, Achievements and Better Future”)”, чии носители се Владата, Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална политика и УНИЦЕФ, во периодот 4-6 декември организира тридневен образовен хакатон за поттикнување на креативност во образованието со цел креирање прототип решенија на некои од многуте образовни предизвици.

Во прилог може да ги погледнете:

screen_shot_2017-11-29_at_10.47.11_pm.png

 
0