Код на предмет: 
F18L2S002
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршувањето на предметот се очекува студентот да ги разбира и има
продлабочено знаење во примена на техниките за извлекување знаење од
клиентот, да ги разбира техниките за документирање на софтверски и бизнис
потреби, да ги разбира и има продлабочено знаење во примената на техники за
управување со промени кај софтверски и бизнис барања.