Код на предмет: 
F18L3S121
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на овој курс е да овозможи на слушателите да разберат како фунцкционираат крипто валутите, и идејата, технологиите и организациите кои ги поддржуваат или произлегуваат од нив.