Код на предмет: 
F18L3W024
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Развој на веб комплетни веб апликации со користење на MVC шаблонот за развој. Студентите ќе научат да развиваат веб апликации и веб сервиси, да се поврзуваат и да користат бази на податоци. Да развиваат безбедносни механизми кај веб апликациите и да тестираат веб апликации

Accreditation: