Код на предмет: 
F18L3W088
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Да го запознае студентот со главните концепти, теми и трендови на паметните и одржливите градови, улогата на информациите во дизајнот на мрежните ресурси и влијанието врз урбаниот дизајн, развојот и урбаното живеење.