Код на предмет: 
F18L3S091
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Создавање и управување со просторни (Географски) информациони систем.