Код на предмет: 
F18L3S093
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршување на курсот студентите ќе се стекнат со знаење за принципите и техниките потребни за една дигитална форензичка истрага. Студентите ќе се стекнат и со практично искуство за работа со различни форензички алатки за различни оперативни системи.

Accreditation: