Код на предмет: 
F18L3S025
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентот со завршување ќе се стекне со вештини за развој на апликации за е-трговија и м-трговија. Ќе се запознаат со платформите за е-трговија и ќе научат да ги користат и употребуваат истите за градба на електронски продавници.