Код на предмет: 
F18L3W103
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршување на курсот се очекува студентите да се оспособени за продуктивно учество во поголеми софтверски тимови кои работат употребувајќи технологии со слободен и отворен код. Да бидат способни за работа во програмски јазици со отворен код, да развиваат веб апликации на тие платформи. Да бидат способни да водат софтверски проект базиран на технологии со слободен и отворен код.